onorariiOnorariile percepute de B.E.J.  Badea Cătălin  sunt stabilite în mod proporțional cu complexitatea dosarului și activitatea prestată .
Onorariul avansat executorului judecătoresc, cât și toate cheltuielile de executare plătite de creditor vor fi restituite acestuia în momentul recuperării creanței .
Potivit prevederilor Noului Cod de Procedură Civilă , persoana care solicită executarea silită, avansează cheltuielile specifice desfășurării acestei activități ( taxe judiciare de timbru, onorariu expert, taxe poștale, onorariul executorului judecătoresc, taxe ANCPI., etc. ), cheltuieli ce urmează a fi recuperate de la debitor.