A. Pentru notificarea actelor judiciare si extrajudiciare.

Cerere pentru comunicare notificare redactata si semnata de dumneavoastra personal sau prin avocat/mandatar. Notificarea conceputa/redactata si semnata de dumneavoastra personal sau prin avocat/mandatar in 3 exemplare .
Daca, cererea sau notificarea este redactata/semnata de avocat/mandatar, va trebui sa depuneti si imputernicirea avocatiala/procura notariala in original.
La cerere, notificarea poate fi conceputa si redactata de biroul nostru.

B. Pentru intocmirea dosarului nou de executare.

Pentru demararea procedurii de executare silta sunt necesare urmatoarele acte :
1. Cerere de executare silita;
2. Titlul executoriu;
3. Pentru cererile de executare formulate si semnate de o alta persoana decat creditorul (de ex.: avocat, mandatar, etc.), este necesar sa fie anexata si imputernicirea avocatiala sau procura notariala in original.
Pentru demararea procedurilor de executare silita, persoana care se adreseaza executorului judecatoresc trebuie sa prezinte actele necesare pentru formarea dosarului de executare .
Potrivit dispozitiilor art. 663 din noul Cod de Procedura Civila „executarea silita poate porni numai la cererea creditorului”.
Conform prevederilor art 640 Ind 1 din noul Cod de Procedura Civila , „titlurile executorii , altele decat hotararile judecatoresti, pot fi puse in executare numai daca sunt investite cu formula executorie”.