Competență teritorială


București, Giurgiu, Teleorman, Călărași, Ialomița, Ilfov
Biroul Executorului Judecătoresc Badea Cătălin este membru cu drepturi depline al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București, fiind numit prin ordinul Ministrului Justiției nr.296/E/2017. Competența teritorială a biroului nostru se întinde pe aria Curții de Apel București, respectiv județele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița .
Potrivit dispozițiilor Noului Cod de Procedură Civilă, executarea silită se realizează numai în temeiul unei hotărâri judecătorești, ori a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu .
Executarea silită, reprezintă a doua faza procesuală, iar persoana (denumita creditor), căreia i se recunoaște un drept printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt tilu, are posibilitatea de a aduce la îndeplinire realizarea efectivă a dreptului câștigat și recunoscut ( constrângerea la plata unei sume de bani, predarea unui bun mobil sau imobil, efectuarea sau desființarea unor lucrari, etc.), prin intermediul executorului judecătoresc .
Persoana (denumita debitor), care datoreaza o suma de bani sau un alt bun, unei alte persoane (creditor), iar cea din urmă refuză primirea prestației, se poate adresa executorului judecătoresc pentru emiterea unei oferte reale, procedura necesară pentru liberarea debitorului .